Kraštovaizdžio architektūros specialistų rengimo Lietuvoje problemos ir tobulinimo aspektai

  • Petras Grecevičius Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Algimantas M. Olšauskas Jūrinio kraštovaizdžio mokslo institutas
  • Jonas Genys Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Ramunė Staševičiūtė Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Edvardas Riepšas Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Vytautas Dubra Jūrinio kraštovaizdžio mokslo institutas
  • Akvilė Kilijonienė Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
Raktiniai žodžiai: kraštovaizdis, architektūra, studijos, kraštovaizdžio architektas

Anotacija

Lietuvoje pastaraisiais dešimtmečiais stebimos kraštovaizdžių formavimo, parkų rekonstrukcijos, miestų kraštovaizdžių kultūros problemos. Stinga tinkamai įrengtų želdynų, ignoruojama viešųjų erdvių funkcionavimo ir socialinio želdynų vaidmens įtaka architektūrinės aplinkos, miestų erdvių, rekreacinių, gyvenamųjų ir kitų teritorijų estetinei raiškai ir funkcinei kokybei. Visa tai verčia išsamiau patyrinėti šios srities sunkumus. Viena svarbiausių tokių problemų priežaščių – kraštovaizdžio formavimo specialistų rengimo problema. Iki 2010 metų Lietuvoje vykdomų studijų programų sąraše nebuvo kraštovaizdžio architektūros studijų. Universitetai ir kolegijos suprasdami, kad tokie specialistai turi būti rengiami, ieškojo visokių išeičių. Viena tokių buvo kraštotvarkos krypties studijos, tačiau taip pavadintos studijos nepripažįstamos nei Europoje, nei kitur. Specialistų stygius lėmė vis prastėjančią gyvenamosios aplinkos kokybę. Todėl šio tyrimo tikslas – iš esmės pagerinti kraštovaizdžio formavimo specialistų rengimo kokybę, tai pat ateityje užtikrinant aukštą gyvenamosios aplinkos kokybę.

Autorių biografijos

Petras Grecevičius, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Tel. +370 46 398830

Algimantas M. Olšauskas, Jūrinio kraštovaizdžio mokslo institutas

Tel. +370 46 398835

Jonas Genys, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Tel. +370 46 398830

Ramunė Staševičiūtė, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Tel. +370 46 398830

Edvardas Riepšas, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Tel. +370 46 398830

Vytautas Dubra, Jūrinio kraštovaizdžio mokslo institutas

Tel. +370 46 398835

Akvilė Kilijonienė, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Tel. +370 46 398830

Nuorodos

Daunora Z. J. Urbanistikos mokslo ir studijų vietos Lietuvos klasifikatoriuose paradoksai. Urbanistika ir architektūra XXXII, Nr. 4, 2008. P. 221–231

Declaration of The National Associations or Institutions for Landscape Architects in the European Community. Brussels, 4th April 1989

Guidance Document for Recognition or Accreditation. Professional Education Programmes in Landscape Architecture. Approved by IFLA World Council. June 2008. Approved by EFLA Education Committee, November 2008

International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08)

LR Mokslo ir studijų įstatymas, 2009. Žin. 2009, Nr. XI-242

LR Teritorijų planavimo įstatymas, 2006. Žin., 2006, Nr. 66-2429

LR Želdynų įstatymas, 2007. Žin., 2007, Nr. 80-3215

Pilkauskas R. Kraštovaizdžio architektūros raida Lietuvoje. Kraštovaizdžio architektūra. VDA Darbai, Nr. 33, 2004. P. 7–49

UCAS. JACS 3 Proposals for new coding areas. Prieiga per internetą:

http://www.smm.lt/smt/st_org/docs/klasifikavimas/JACS3_proposed_classification.pdf

UIA ir IFLA sutartis, 2006. LKAS interneto svetainė. [žiūrėta 2006-12-01]. Prieiga per internetą: http://lkas.lt/aktualu/zinios.php?subaction=showfull&id=1164981713&archive=&start_from=&ucat=3&

Publikuotas
2018-07-12