Mažieji –„didieji“ kraštovaizdžio architektūros statiniai

  • Milda Aidukaitė Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio architektūros statiniai, kraštovaizdžio elementai, erdvinė struktūra, kraštovaizdžio architektūra, viešoji erdvė, istoriniai želdynai, želdynai, architektūros kompozicija, menų sąveika

Anotacija

Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių buvimas erdvinėse struktūrose nuteikia ten esančius skirtingiems pojūčiams, veiksmams ar vietovės studijoms. Šie statiniai želdynui suteikia tam tikrą estetiką, idėjinį-politinį turinį, tenkina kultūrinius-buitinius poreikius, skatina užimtumą vienokiu ar kitokiu aspektu. Tai labai svarbūs kraštovaizdžio architektūros elementai, kurie sudėlioja galutinius taškus erdvinių struktūrų jungtyse meniniu, funkciniu ir idėjiniu požiūriais. Straipsnyje pateikiamas kraštovaizdžio architektūros statinių geografinis aspektas, jų „išsidėstymas laike“ – atsižvelgiant į laikotarpius, stilių. Aptariama mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių formos, dydžio, medžiagos, spalvos, jų vietos svarba erdvinėse struktūrose.

Autoriaus biografija

Milda Aidukaitė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

Kalvarijų g. 1-9, LT-09310 Vilnius. Tel. 8 686 48551

Nuorodos

Adams W. H. L‘art des jardins ou la naturre embellie. 1992.
Daujotaite I. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius, 1998. P. 30.
Gorochov V.A., Lunc L. B. Parki mira. Moskva, 1986. P. 77.
Landschaftsarchitekten, landscape architecture in Germany. Hamburg, 1992. P. 162.
Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas. Valstybės žinios, 2007-07-19, Nr.80-3215.
Mačiulis A. Menų sąveikos architektūroje kompoziciniai principai. Architektūros kompozicijos tyrimai. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2003. P. 38.
Saimonds Dž. Landšaft i architektura. Moskva, 1965. P. 125.
Stoičev L. I. Parkovoje i landšaftnoje iskustvo. Sofija, 1962. P. 208–210.
Publikuotas
2018-07-30