TURISTŲ ELGSENOS RAIŠKA RENKANTIS PASLAUGAS DARNAUS VYSTYMOSI KONTEKSTE

Autoriai

  • Rokas Juška Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Remigijus Kinderis Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.227

Raktažodžiai:

darnus vartojimas, darnus turizmas, darnus vystymasis

Santrauka

Straipsnyje analizuojama darnaus turizmo ir darnaus vartojimo sąvokos, jų sąsajos su vartotojų (turistų) elgsenos elementais bei veiksniais, lemiančiais turistų elgseną. Tyrimo tikslas - išanalizuoti turistų elgseną renkantis paslaugas darnaus vystymosi kontekste, kuriam pasiekti išsikelti keturi teorinio ir praktinio pobūdžio uždaviniai. Tyrimas atliktas pasitelkus kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodologinę prieigą. Empirinėje straipsnio dalyje pateikiama turizmo agentūrų atstovų nuomonės apie darnų vystymąsi ir darnaus vartojimo elgseną apžvalga bei turistų darnaus vartojimo elgsenos aspektai. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos turizmo paslaugų vartotojams ir teikėjams dėl darnaus vartojimo elgsenos propagavimo. Teorinės medžiagos analizė parodė, jog darnaus turizmo tikslas yra išlaikyti pusiausvyrą tarp turisto ir jį supančios aplinkos, racionaliai naudojant aplinkos išteklius, išlaikant socialinį ir kultūrinį vietovės autentiškumą bei vietos bendruomenės gerovę. Turizme, darnaus vartojimo elgsenos esmę nusako tokie siekiai kaip: išteklių naudojimo mažinimas, aplinkos taršos mažinimas, atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimas, vietinės bendruomenės palaikymas ir kt. Atlikus empirinį tyrimą išryškėjo svarbiausi darnaus vartojimo elgsenos aspektai, respondentams svarbu, jog būtų mažinamas pramonės išmetamų teršalų kiekis, norint stabdyti pasaulio klimato kaitą, bei  nepažeisti ir neniokoti kultūrinių / kultūros paveldo objektų turizmo paslaugų teikimo ir vartojimo metu. Daugumos respondentų išreikšta nuomone, darnaus turizmo produkto pasirinkimas, padeda / padėtų tausoti mus supančią aplinką ir žmogų.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Juška, R., & Kinderis, R. (2022). TURISTŲ ELGSENOS RAIŠKA RENKANTIS PASLAUGAS DARNAUS VYSTYMOSI KONTEKSTE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 116–133. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.227