Apie žurnalą

Studijos – verslas – visuomenė: dabarties ir ateities įžvalgos“ – tai tarptautinės, recenzuojamos mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Žurnalą / pranešimų medžiagą leidžia Klaipėdos valstybinė kolegijos Verslo fakultetas.

 Tikslas  - skatinti keitimąsi mokslo žiniomis skelbiant mokslinius straipsnius socialinių mokslų kryptyse: valdymas ir administravimas, verslo studijos, viešojo administravimo, ekonomikos, švietimo, pedagogikos, taip pat į taikymą orientuotą, praktiškai ir / ar teoriškai susietą su verslu, jo infrastruktūra, regioninės plėtros ir technologijų srityse. 

  Clipboard01.jpg

Šis darbas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Atskiri straipsniai yra skelbiami „Open Access“ pagal „Creative Commons“ licenciją CC-BY 4.0, leidžiančią neribotai naudoti, platinti ir atgaminti betkokioje laikmenoje, su sąlyga, kad nurodytas originalus autorius ir šaltinis. Autoriai išlaiko autorių teises į savo straipsnius, tačiau suteikia Klaipėdos valstybinei kolegijai pirmojo leidinio teisę.

Leidinys yra reitinguojamas Index Copernicus duomenų bazėje (ICI Journals Master Sąrašas 2019; Vertinimas: 47.35)  

Kiekvienas šiame žurnale paskelbtas straipsnis turi „Crossref DOI“ prieskyrą. Išsamūs metaduomenys ir atviros nuorodos, užregistruotos „Crossref“, leidžia lengvai rasti, cituoti, susieti ir įvertinti tyrimų rezultatus visame pasaulyje. Daugiau https://www.crossref.org/services/metadata-delivery/