Kas formavo Lietuvos dvarų parkų estetiką ir sprendinius:

tekstų apžvalga ir įžvalgos

  • Steponas Deveikis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, leidiniai parkų ir sodų kūrimo tema, J. Strumila, I. Čartoryska, H. Zigra

Anotacija

Straipsnyje nagrinėjami XIX a. leidiniai parkų ir sodų kūrimo tema. Teikiamos įžvalgos, kad angliškojo planavimo ir mišraus planavimo parko modeliai Lietuvos dvarų sodybose atitiko Europos parkų meno tradiciją ir raidą. Daug dėmesio skiriama J. Strumilos Šiaurės sodų temai, kitiems seniesiems autoriams ir leidiniams apie parkų kūrimo meninius principus.

Publikuotas
2019-11-19
Kaip cituoti
Deveikis, S. (2019). Kas formavo Lietuvos dvarų parkų estetiką ir sprendinius:. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA