BESIKEIČIANTIS VIDAUS AUDITO VAIDMUO IR PRIDĖTINĖ VERTĖ

Autoriai

  • Aurelija Kustienė Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.194

Raktažodžiai:

vidaus auditas, pridėtinė vertė, rizika, suinteresuotos šalys

Santrauka

Per pastaruosius kelerius metus vidaus auditas tapo ypač įtakinga įmonės funkcija, nustatančia pagrindines rizikas, patariančia sprendimus priimantiems asmenims ir taip kuriančia pridėtinę vertę įmonei. Šį vidaus audito vaidmenį padidino pasaulinė Covid-19 pandemija ir jos poveikis ekonomikai bei įvykiai, trikdantys daugelį procesų ir keliantys didelę riziką.

Atliekant tyrimą keliamas probleminis klausimas: kokios vidaus audito veiklos ir kaip jos sukuria pridėtinę vertę įmonei? Tyrimo tikslas – atskleisti besikeičiantį vidaus audito vaidmenį kuriant pridėtinę vertę ir pateikti rekomendacijas jos didinimui. Tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros apžvalga, analizė ir sisteminimas, palyginimas, loginė analizė ir apibendrinimas. Siekiant atskleisti besikeičiantį vidaus audito vaidmenį apžvelgiami 20 metų laikotarpio atlikti moksliniai tyrimai ir pastarųjų metų audito praktikų įžvalgos.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai: atskleistas besikeičiantis vidaus audito vaidmuo nuo tradicinių funkcijų vykdymo iki inovatyvių metodų taikymo vidaus audito veikloje siekiant sukurti pridėtinę vertę įmonei; nustatyti kylantys vidaus audito iššūkiai kilus pasaulinei Covid-19 pandemijai; identifikuotos pagrindinės vidaus audito rizikos; atskleistos naujos vidaus audito tendencijos ir  pateiktas naujos kartos transformacijas spartinančių strategijų vidaus audito modelis.

Pagrindinės išvados: besikeičiantis vidaus audito vaidmuo reiškia tų pačių tradicinių funkcijų (užtikrinimo ir konsultavimo) atlikimą taikant inovatyvius metodus, labiau integruojant IT bei naujas strategijas siekiant prisitaikyti prie kylančių rizikų (strateginės, kibernetinio saugumo, duomenų analizės ir valdymo, organizacijos kultūros, žmogiškojo kapitalo valdymo, tvarumo); pateiktas naujos kartos vidaus audito modelis apima tris pagrindinius komponentus (metodiką, valdymą ir įgalinančias technologijas) ir jų veikimą užtikrinančius elementus. Šio modelio taikymas galėtų suteikti įmonėms didesnę pridėtinę vertę, kurios suinteresuotosios šalys tikisi iš vidaus audito.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-03

Kaip Cituoti

Kustienė, A. (2021). BESIKEIČIANTIS VIDAUS AUDITO VAIDMUO IR PRIDĖTINĖ VERTĖ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 58–71. https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.194