PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ ĮGALINIMAS REFLEKTUOTI GIMTOSIOS KALBOS PAMOKOSE NAUDOJANT INTERNETINĘ PROGRAMĖLĘ „REFLECTUS“

Autoriai

  • Rasa Kulevičienė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.287

Raktažodžiai:

pradinių klasių mokiniai, įgalinimas reflektuoti, gimtosios kalbos pamoka, internetinė reflektavimo sistema

Santrauka

Pradinių klasių mokinių įgalinimas reflektuoti apie mokymąsi gimtosios kalbos pamokose – tai interkacija tarp mokytojo ir vaikų, kurios metu pastarasis, naudodamas įvairius metodus, priemones ir kt. sudaro galimybes apmąstyti mokymąsi. Pradinių klasių mokiniai palaipsniui ima reflektuoti apie mokymąsi, tad čia itin svarbus mokytojo, kaip įgalintojo vaidmuo. Aptariamo amžiaus vaikai, kurie yra įgalinami reflektuoti apie mokymąsi, skatinami mintimis grįžti į bet kokią mokymosi situaciją, veiklą ar užduotį ir siekti prisiminti bei apmąstyti savo mokymąsi. Introspektyviai žvelgdamas į savo mokymąsi, pradinių klasių mokinys mokosi sekti savo intelektualinės veiklos eigą ir, jei reikia, koreguoti atskirus jos žingsnius.

Vienas iš būdų, kaip vaikai gali būti įgalinami reflektuoti gimtosios kalbos pamokose – naudojimasis internetine reflektavimo programėle „Reflectus“. Tai šiuolaikinis patogus būdas mokytojui sistemingai atgręžti mokinius į mokymąsi tam, kad jie apmąstytų savo patirtis. Norint geriau suprasti, kas buvo pirminio „Reflectus“ sumanymo autorius, kokie yra šios programėlės naudojimosi ypatumai bei kaip mokytojams sekasi ja naudotis, atlikti 6 giluminiai interviu (su 5 pradinių klasių mokytojais-metodininkais ir viena „Reflectus“ kūrybinės grupės nare) bei išanalizuotas vienas seminaro video įrašas (jį vedė pirminio „Reflectus“ programėlės sumanymo autorė). Tyrimo duomenims apdoroti pasirinktas teminės analizės metodas. Tyrimo rezultatai parodė, kad šios programėlės poreikis atsirado dėl to, kad buvo ieškota patogaus būdo, kaip fiksuoti vaikų apmąstymus bei greitai, be didelių laiko sąnaudų apdoroti siekiant konstruoti tolimesnį gimtosios kalbos mokymosi procesą. Tai programėlė, kurioje mokytojai gali patys kurti savo įgalinančius reflektuoti apie mokymąsi klausimus bei pasirinkti laiko tarpus, t.y. kiek dažnai naudosis „Reflectus“ teikiamomis galimybėmis.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Kulevičienė, R. (2023). PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ ĮGALINIMAS REFLEKTUOTI GIMTOSIOS KALBOS PAMOKOSE NAUDOJANT INTERNETINĘ PROGRAMĖLĘ „REFLECTUS“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 79–88. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.287