TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ

Autoriai

  • Jurgita Paužuolienė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution
  • Ilvija Pikturnaitė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.290

Raktažodžiai:

tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), darnaus vystymosi tikslai, standartai

Santrauka

Organizacijos, siekdamos užtikrinti sistemingą produktų ir paslaugų kokybės gerinimą, klientų pasitenkinimą ir veiklos tarptautinį pripažinimą, diegia ISO standartus. ISO standartų laikymasis taip pat rodo įsipareigojimą siekti tvarumo ir atsakingos verslo praktikos. Straipsnyje pateikiama ISO indėlio įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. analizė, kuri atlikta nagrinėjant mokslinę literatūrą, Tarptautinės standartizacijos organizacijos dokumentus bei JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. dokumentus. Atlikta analizė atskleidė, kad ISO standartai apima beveik kiekvieną aspektą, nuo techninių sprendimų iki procesus ir procedūras organizuojančių sistemų, todėl yra daug ISO standartų, atitinkančių kiekvieną darnaus vystymosi tikslą. ISO indėlis įtraukiant darnaus vystymosi tikslus į praktiką apima įvairias sritis kaip klimato kaitos, vandens ir dirvožemio kokybės gerinimą, aplinkosaugos aspektus, maisto saugos sistemas, infrastruktūrą, inovacijas ir pan. ISO taip pat turi daug standartų palengvinančių verslo praktiką ir santykius, leidžiančius maksimaliai padidinti bendradarbiavimo naudą ir padėti įmonėms užmegzti sveikus verslo santykius tiek organizacijose, tiek tarp jų. Tai yra puiki praktika, kai organizacijos diegdamos standartus į savo veiklą, prisideda ir prie darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Paužuolienė, J., & Pikturnaitė, I. (2023). TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 112–118. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.290