AUKŠTOSIOS MOKYKLOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO TARPTAUTINĖJE APLINKOJE PRIELAIDOS IR GALIMYBĖS

Autoriai

  • Ina Varpiotė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.296

Raktažodžiai:

aukštasis mokslas, įvaizdis, tarptautiniai studentai

Santrauka

Straipsnio tikslas – ištirti aukštųjų mokyklų įvaizdžio formavimo tarptautinėje aplinkoje prielaidas ir galimybes. Darbe suformuoti uždaviniai: pateikti įvaizdžio formavimo tarptautinėje aplinkoje sampratą, išanalizuoti įvaizdžio formavimo veiksnius aukštosiose mokyklose, įvertinti esamus įvaizdžio formavimo kanalus aukštosiose mokyklose. Tyrimo tikslui pasiekti buvo naudojami sisteminės mokslinės literatūros analizės, dokumentų analizės, statistinių duomenų rinkimo, anketinės apklausos ir jos duomenų analizės metodai.

Straipsnį sudaro dvi dalys. Teorinėje darbo dalyje nagrinėjama įvaizdžio samprata, sudedamosios dalys ir formavimo modeliai. Empirinėje dalyje, atliekamo kiekybinio tyrimo metu, apklausti tarptautiniai studentai, siekiant nustatyti šiuos aspektus: kaip suprantamas aukštosios mokyklos įvaizdis, kokie svarbiausi įvaizdžio aspektai lemia jos pasirinkimą, kodėl pasirinkta konkreti aukštoji mokykla. Gautos išvados rodo, jog įvaizdis turi didelę reikšmę aukštosios mokyklos sėkmingai veiklai ir jo formavimo strategija turi būti pritaikyta tarptautinei aplinkai. Atsižvelgus į tarptautinių studentų lūkesčius, aukštosios mokyklos turėtų komunikuoti žinutes apie karjeros galimybes, atviras paskaitas, renginius, studentų laisvalaikį, studijų kainas, tarptautinę studijų aplinką, šiuolaikines mokymosi sąlygas, o informacija turėtų būti pateikta elektroniniais kanalais, naudojama vaizdinė medžiaga.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Varpiotė, I. (2023). AUKŠTOSIOS MOKYKLOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO TARPTAUTINĖJE APLINKOJE PRIELAIDOS IR GALIMYBĖS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 192–205. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.296