Veiklos plėtojant želdynus kronika

Atsiliepimas apie naują Regimanto Pilkausko knygą

  • Steponas Deveikis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
  • Vaiva Deveikienė Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
  • Saulius Sodeikis

Anotacija

Seniai žadėta ir pagaliau išleista Lietuvos kraštovaizdžio architektūros veterano, miškininko Regimanto Pilkausko (g. 1939) trilogijos Miestų želdynų plėtotė pirmoji dalis.

Publikuotas
2020-01-30
Kaip cituoti
Deveikis, S., Deveikienė, V., & Sodeikis, S. (2020). Veiklos plėtojant želdynus kronika. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
ATSILIEPIMAI / RECENZIJOS / KITA