TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „SVEIKAS SENĖJIMAS” KONTEKSTE: KLAIPĖDOS RAJONO ATVEJIS

Autoriai

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.202

Raktažodžiai:

sveikas senėjimas, Trečiojo amžiaus universitetas;, vyresnio amžiaus žmonės

Santrauka

Straipsnyje aktualizuojamos senstančios visuomenės diktuojami iššūkiai. Vienas jų – sveikos ir kokybiškos senatvės užtikrinimas. Jo svarbą liudija rekomendacijų, programų, gairių ir stategijų, nukreiptų į vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybę, gausa. Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“ – vienas iš dokumentų, apibrėžiančių senstančios visuomenės problemas. Jos turinyje akcentuojamas mokslo indėlis senstančios visuomenės problemoms spręsti. Svarbūs šiame kontekste ne tik mokslo sprendimai, o ir jų skaida tikslinei auditorijai – vyresnio amžiaus asmenims. Tai diktuoja tarpinstitucinės sąveikos svarbą. Straipsnyje išskiriama auštojo mokslo ir vyresnio amžiaus asmenis telkiančių organizacijų sąveika, kaip viena iš sveiko senėjimo idėjos realizavimo prielaidų. Ji suponuoja poreikį įvertinti mokslo sprendimų integraciją į vyresnio amžiaus asmenų švietimą ir jį vykdančių organizacijų potencialą sveiko senėjimo kontekste.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-04

Kaip Cituoti

Sėlenienė, L. (2021). TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „SVEIKAS SENĖJIMAS” KONTEKSTE: KLAIPĖDOS RAJONO ATVEJIS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 148–156. https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.202