PEDAGOGŲ KOMPETENCIJOS TAIKANT INOVACIJAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME

Autoriai

  • Sigita Saulėnienė Kauno kolegija
  • Skirma Grikietytė Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.240

Raktažodžiai:

Pedagogų kompetencijos, gebėjimai, inovacijos, STEAM

Santrauka

Straipsnyje aptariamos pedagogų kompetencijos ir gebėjimai, taikant  inovacijas ikimokykliniame ugdyme. Inovacijos švietime įvardijamos kaip svarbus žingsnis kokybiniams pokyčiams Lietuvoje. Taikant inovacijas yra svarbios pedagogų kompetencijos, turinčios užtikrinti kokybišką ir efektyvų jų taikymą. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, taikantys šiuolaikines ugdymo inovacijas savo ugdomojoje veikloje, kasdien veikia skirtingose situacijose ir susiduria su naujomis problemomis, kurias daugiausiai lemia pedagogų kompetencijos. Todėl kyla tokie klausimai: ar pedagogai geba į ikimokyklinio ugdymo turinį sėkmingai įtraukti švietimo inovacijas? Ar pedagogui pakanka kompetencijų taikyti inovatyvų STEAM metodą? Tyrimo tikslasatskleisti pedagogo kompetencijas, taikant inovacijas ikimokykliniame ugdyme.

Tikslo buvo siekiama teoriškai pagrindžiant pedagogų kompetencijas, siejamas su inovacijų diegimu ikimokykliniame ugdyme ir nustatant pedagogų, taikančių inovacijas ikimokykliniame ugdyme, kompetencijų ir gebėjimų raišką. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa. Mokslinės literatūros analizė padėjo išryškinti pedagogo gebėjimus, taikant inovacijas. Svarbiausi yra  komunikacijos, iniaciatyvumo ir kūrybiškumo, pažinimo ir informacijos valdymo bei bendrakultūriškumo kompetencijų gebėjimai. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad ne visi ugdymo pedagogai savo veikloje naudoja ugdymo inovacijas. Populiariausia inovacija Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra STEAM, o pedagogas yra inovacijos pradininkas. Svarbiausia kompetencija pedagogo veikloje - komunikavimo kompetencija. Diskusijų organizavimą ir projektų metodą pedagogai laiko pačiais svarbiausiais komunikacinės kompetencijos gebėjimais. Kalbėdami apie kūrybiškumo ir pažinimo kompetenciją jie nurodė, kad kūrybiškumas ir originalumas negali būti atskirti nuo kritinio mąstymo, nes šie komponentai yra ypač susiję visose veiklose. Patriotiškumo gebėjimas nebuvo išskirtas, kaip ypač svarbus bendrakultūrinėje kompetencijos gebėjimas. Todėl galima daryti prielaidą, kad ne visi bendrakultūrinės kompetencijos gebėjimai yra vienodai svarbūs pedagogų veikloje.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Saulėnienė, S., & Grikietytė, S. (2022). PEDAGOGŲ KOMPETENCIJOS TAIKANT INOVACIJAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 95–103. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.240