MOKESČIŲ MORALĖ LIETUVOJE

Autoriai

  • Austė Timinskaitė Vilniaus universitetas
  • Agnė Ramanauskaitė Vilniaus universitetas
  • Kristina Rudžionienė Vilniaus universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.293

Raktažodžiai:

mokesčių moralė, mokesčių etika, mokesčių motyvacija, veiksniai, mokesčių vengimas

Santrauka

Mokesčiai yra esminė ir neatsiejama bet kurios šalies fiskalinės sistemos dalis. Tačiau ne visų mokesčių mokėtojų požiūris į mokesčius yra vienodas, nes mokesčiai yra piniginė prievolė ir ne visi mokesčių mokėtojai yra pasirengę šią prievolę vykdyti. Tokiam elgesiui gali turėti įtakos įvairūs veiksniai, tačiau piliečių mokestinio elgesio negalima suprasti neįvertinus moralinių aspektų, kurie kartu sudaro mokesčių moralę, kuri paprastai apibrėžiama kaip vidinė motyvacija mokėti mokesčius. Kai mokesčių moralė aukšta, mokesčių mokėtojai mokesčius moka sąžiningai ir savanoriškai, o žema mokesčių moralė siejama su sukčiavimu mokesčių srityje. Straipsnio tikslas – ištirti Lietuvos mokesčių mokėtojų mokesčių moralę ir jos veiksnius. Atlikus mokesčių mokėtojų anketinę apklausą paaiškėjo, kad mokesčių moralės lygis Lietuvoje yra vidutinis, šiek tiek daugiau nei 50 proc. mokesčių mokėtojų mokesčių moralė yra aukšta. Mokesčių moralė didėja su amžiumi ir išsilavinimu. Svarbiausi veiksniai, mažinantys mokesčių moralę, yra pernelyg didelė mokesčių našta ir nesąžininga bei neteisinga mokesčių sistema. Analizuojant veiksnius, didinančius mokesčių mokėtojų motyvaciją sąžiningai mokėti mokesčius, paaiškėjo, kad labiausiai prie mokesčių moralės prisideda informuotumo ir pasitikėjimo bei aiškumo ir paprastumo veiksniai. Siekiant padidinti mokesčių moralės lygį Lietuvoje, svarbu didinti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir žinias apie mokesčius.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Timinskaitė, A., Ramanauskaitė, A., & Rudžionienė, K. (2023). MOKESČIŲ MORALĖ LIETUVOJE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 154–166. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.293