ORGANIZACIJOS KULTŪROS VYSTYMAS VYKSTANT REORGANIZACIJAI (AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ JUNGIMO ATVEJIS)

Autoriai

  • Jolanta Bojorovienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Asta Pancerovienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.230

Raktažodžiai:

Organizacijos kultūra, aukštoji mokykla, organizacijų jungimas

Santrauka

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas, apjungiant keletą aukštųjų mokyklų yra Lietuvos aukštojo mokslo reformos sudėtinė dalis. Susijungusių aukštųjų mokyklų organizacijos kultūra neišvengiamai patiria tam tikras transformacijas: organizacijų kultūros, vyravusios dviejose atskirai paimtose aukštosiose mokyklose turi bendrų bruožų, pripažįsta tas pačias vertybes, tačiau skiriasi valdymo stiliais, kasdienės veiklos praktika, požiūriais į taisyklių ir normų laikymąsi. Susijungimai pareikalauja iš su jais susijusių darbuotojų gana daug ir intensyvaus darbo, didelių pastangų bei sukelia stresą ir, net ir praėjus daug laiko po įvykusio susijungimo, darbuotojų integracija išlieka sudėtinga užduotis, todėl susijungusioms organizacijoms yra svarbi diskusija apie susijungusių organizacijų kultūrų integraciją laikotarpiu po susijungimo.

Tyrimo tikslas – įvertinti aukštosios mokyklos kultūros pokyčius, įvykusius per 10 metų po dviejų institucijų sujungimo. Tyrimo metodai: teorinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimo metodas – apklausa raštu.

Atlikus organizacijos kultūros tyrimo duomenų analizę, nustatyta, kad yra būtini organizacijos kultūros tobulinimo veiksmai. Siekiant sukurti darnią organizaciją, būtina atsižvelgti į keturias būtinas sąlygas: užtikrinti organizacijos istorijos tęstinumą, sukurti organizacijos narių identiškumo jausmą, skatinti narystę, įtraukiant į organizacijos veiklas, didinti organizacijos narių sąveikavimą, užtikrinant efektyvų organizacijos narių bendravimą bei įtraukiant į sprendimų priėmimo procesus. Kultūra yra stiprinama per ceremonijas ir ritualus, bendravimo būdus, neformalias grupes.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Bojorovienė, J., & Pancerovienė, A. (2022). ORGANIZACIJOS KULTŪROS VYSTYMAS VYKSTANT REORGANIZACIJAI (AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ JUNGIMO ATVEJIS). STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 40–54. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.230