GENERATYVUMO PERSPEKTYVA VYRESNIO AMŽIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMESI: LITERATŪROS APŽVALGA

Autoriai

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.viVI.203

Raktažodžiai:

generatyvumas, vyresnio amžiaus suaugusieji, mokymasis vyresniame amžiuje

Santrauka

Šiame straipsnyje, remiantis įvairių šalių mokslinės literatūros šaltiniais, analizuojamas vyresnio amžiaus žmonių savaiminis mokymasis generatyvumo kontekste. Analizuojant  generatyvumo ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymosi sąsajas, siekiama atskleisti kaip generatyvumo kontekstas formuoja vyresnio amžiaus žmonių savaiminį mokymąsi. Literatūros apžvalga leido išskirti generatyvumo kontekste vykstančio mokymosi būdingus bruožus, apimančius  mokymąsi įtakojančius veiksnius, pagrindinius mokymosi proceso ypatumus ir mokymosi reikšmę vyresnių žmonių gyvenimui. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimas į generatyvumą, ankstesnio mokymosi kompetencija ir socialinė aplinka daro įtaką mokymuisi. Generatyvumo kontekste vykstančio vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymosi procesui yra būdinga informuotu dalyvavimu grįsta motyvacija, įgalinimas, savaiminio mokymosi patirčių įvairovė, refleksija. Asmenybės augimas, asmeninės kompetencijos tobulinimas, savo vaidmens įtvirtinimas yra mokymosi pasekmės, darančios įtaką vyresnių suaugusiųjų gyvenimui.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-04

Kaip Cituoti

Šatienė, S. (2021). GENERATYVUMO PERSPEKTYVA VYRESNIO AMŽIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMESI: LITERATŪROS APŽVALGA. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 157–167. https://doi.org/10.52320/svv.viVI.203