MENTORIAUS VAIDMENS IR ELGSENOS VARIACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Autoriai

  • Birutė Anužienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Salomėja Šatienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.280

Raktažodžiai:

mentoriaus vaidmuo, pedagogų rengimas, ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Santrauka

Šiandieną įvairiuose pedagogų rengimo kontekstuose akcentuojamas pakitęs mentoriaus vaidmuo, jo elgsena, santykiai su proteguojamu asmeniu, kuomet iš techninių profesinės veiklos gebėjimų, patirties perteikėjo mentorius tampa lygiaverčiu proteguojamo asmens partneriu, kuriančiu darnius tarpusavio santykius, padedančiu konstruoti jauno žmogaus profesinį identitetą, palaikančiu jo profesinį augimą ir profesinę integraciją. Keliami tyrimo probleminiai klausimai: kaip reiškiasi mentoriaus elgsena ir mentorystės procesas, orientuojantis į santykių vystymąsi, informavimą, veiklos palengvinimą,  veiklos ir santykių reguliavimą, veiklos modeliavimą, proteguojamo asmens viziją? Mentoriaus vaidmens ir elgsenos ikimokyklinio ugdymo institucijose tyrimas grindžiamas J. Mezirovo transformuojamojo mokymosi teorija, siekiant pagrįsti mentoriaus veiklą ir studentų praktikantų mokymosi reiškinį kaip žmogiškųjų išteklių valdymo  priemonę, bei D. A. Schön reflektyviosios patirties teorija, akcentuojančia veiklos refleksiją, kuria remtasi atliekant mentoriaus veiklos analizę. Straipsnyje pristatomi kokybinio tyrimo rezultatai: atskleistas mentoriaus vaidmuo, nuostatos, elgsenos raiška Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, siejant su mentorystės orientacija į santykių vystymą, informavimą, veiklos palengvinimą, veiklos reguliavimą, veiklos modeliavimą, proteguojamo asmens viziją.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Anužienė, B., & Šatienė, S. (2023). MENTORIAUS VAIDMENS IR ELGSENOS VARIACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE . STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 5–15. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.280