SAVIVALDUS VYRESNIO AMŽIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMASIS: LITERATŪROS APŽVALGA

Autoriai

  • Salomėja Šatienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.250

Raktažodžiai:

Savivaldus mokymasis, vyresnio amžiaus suaugusieji, mokymasis vyresniame amžiuje

Santrauka

Šiame straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, analizuojamas savivaldus mokymasis vyresniame amžiuje. Siekiama atskleisti kaip vyresnio amžiaus sąlygotas mokymosi kontekstas formuoja savivaldų mokymąsi. Literatūros apžvalga leido nustatyti savivaldaus mokymosi vyresniame amžiuje ypatumus, apimančius savivaldų vyresnių suaugusiųjų mokymąsi sąlygojančius veiksnius, vyresnio amžiaus suaugusiesiems būdingus mokymosi proceso bruožus, bei mokymosi rezultatų svarbą vyresniame amžiuje. Vyresnio amžiaus sąlygotų mokymosi konteksto dimensijų analizė suteikia įžvalgas kaip mokymosi vyresniame amžiuje aplinka daro įtaką savivaldaus mokymosi praktikai.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Šatienė, S. (2022). SAVIVALDUS VYRESNIO AMŽIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMASIS: LITERATŪROS APŽVALGA. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 216–224. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.250