IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS IMIGRANTŲ VAIKŲ SOCIALINĖ ADAPTACIJA IR TAIKOMI PAGALBOS BŪDAI KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Autoriai

  • Jovita Čėsnienė Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas"
  • Giedrė Slušnienė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.284

Raktažodžiai:

Imigrantai, ikimokyklinis ugdymas, socialinė adaptacija, pagalba

Santrauka

Imigrantai, atvykstantys iš kitų šalių ir ketinantys apsigyventi Lietuvoje, dažnai atvyksta su savo šeimomis, kuriose yra ikimokyklinio amžiaus vaikų. Didėjant imigrantų vaikų skaičiui, Lietuvos švietimo sistema turi pasirūpinti kokybišku imigrantų vaikų ugdymu ir sudaryti palankias sąlygas atvykusiųjų vaikų socialinei adaptacijai. Imigrantų vaikų ugdymas reikalauja papildomo valstybės dėmesio, daugiau paramos ir pagalbos, pasiruošimo, ugdymo įstaigos bendruomenės susivienijimo, t. y. daugiau pastangų nei įprasta. Straipsnyje aktualiais tampa šie probleminiai aspektai, t. y. kaip padėti ikimokyklinio amžiaus imigrantams vaikams sėkmingai adaptuotis ugdymo įstaigose?; kokie pagalbos organizavimo būdai, užkertant kelią galimiems sunkumams, taikomi ikimokyklinio ugdymo įstaigose? Tyrimo rezultatai, apklausus pedagogus, dirbančius su imigrantais vaikais, bei imigrantus tėvus, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas Klaipėdoje, paaiškėjo, kad sėkmingai ikimokyklinio amžiaus imigrantų vaikų socialinei adaptacijai ugdymo įstaigoje svarbus tėvų ir pedagogų bei įstaigos bendruomenės glaudus bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų, reikiamos pedagogų kompetencijos, daugiakalbiškumo bei multikultūriškumo vertybinės patirtys.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Čėsnienė, J., & Slušnienė, G. (2023). IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS IMIGRANTŲ VAIKŲ SOCIALINĖ ADAPTACIJA IR TAIKOMI PAGALBOS BŪDAI KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 45–55. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.284