PENKERIŲ – ŠEŠERIŲ METŲ VAIKŲ EMPATIJOS UGDYMO VEIKLOS IR METODAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Autoriai

  • Vilma Larkina Klaipėdos lopšelis – darželis „Nykštukas“
  • Aurelija Valaitienė Klaipėdos valstybinė kolegija https://orcid.org/0000-0002-2683-5933

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.195

Raktažodžiai:

empatija, ugdymas, ikimokyklinio ugdymo institucija

Santrauka

Svarbų vaidmenį penkerių – šešerių metų vaikų emocinei ir socialinei raidai bei empatijos ugdymui turi ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir joje dirbantis pedagogas. Straipsnyje tiriamoji problema atskleidžiama teoriniu ir empiriniu aspektu: išanalizuotos veiklos ir metodai, naudojamos penkerių – šešerių metų vaikų empatijos ugdymui, Siekiant išnagrinėti veiklas ir metodus ugdant penkerių – šešerių metų vaikų empatiją, pasitelkti šie tyrimo metodai: literatūros analizė, dokumentų analizė, struktūrizuotas interviu, kokybinė tyrimo rezultatų analizė. Apklausa žodžiu atskleidė, jog informantai taiko įvairias veiklas ar jų formas, ugdant penkerių – šešerių metų vaikų empatiją. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje efektyviausios veiklos yra šios: grupinė, socialinė, vaidybinė, muzikinė bei projektinė. Jų metu ugdytiniai skatinami mąstyti ir priimti sprendimus, ugdomas gebėjimas sutelkti dėmesį ir išklausyti, lavinamas emocijų ir jausmų pažinimas, suvokimas bei jų raiška, sudaromos galimybės empatijos ir tolerancijos vystymuisi. Veiksmingiausi metodai ir priemonės, ugdant penkerių – šešerių metų vaikų empatiją, yra projektai, pokalbiai – diskusijos, didaktiniai, judrieji – komandiniai žaidimai, grupinis darbas, inscenizavimas, grožinės literatūros analizė, muzikinių kūrinių klausymasis.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-03

Kaip Cituoti

Larkina, V., & Valaitienė, A. (2021). PENKERIŲ – ŠEŠERIŲ METŲ VAIKŲ EMPATIJOS UGDYMO VEIKLOS IR METODAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 72–81. https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.195