JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ GEBĖJIMŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Autoriai

  • Dalia Klumbienė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution
  • Aniuta Varneckienė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution
  • Jūratė Klizaitė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution
  • Aurelija Valaitienė Klaipėdos valstybinė kolegija / higher education institution

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.286

Raktažodžiai:

jaunesnysis mokyklinis amžius, aukštesnieji gebėjimai, mokymosi motyvacija

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių aukštesniųjų gebėjimų mokymosi motyvacijos situacija. Siekiant išsiaiškinti mokinių mokymosi motyvaciją, jos veiksnius, atlikta nemažai tyrimų, tačiau  ši problema aktuali ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus aukštesniųjų gebėjimų mokiniams. Tyrimo tikslas – atskleisti jaunesniojo mokyklinio amžiaus aukštesniųjų gebėjimų mokinių mokymosi motyvacijos veiksnius ugdymo veikėjų – trečiųjų – ketvirtųjų klasių mokinių požiūriu. Atliktas tyrimas parodė, jog jaunesniame mokykliniame amžiuje mokymosi motyvacija priklauso nuo plataus spektro veiksnių – vidinių ir išorinių, lemia vidiniai ir išoriniai siekiai. Tyrimas atskleidė, jog jaunesniojo mokyklinio amžiaus trečiųjų – ketvirtųjų klasių  aukštesniųjų gebėjimų mokiniams labiausiai nesiseka pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos bei matematikos pamokos. Pagrindinės priežastys – sunkios užduotys, sudėtinga įsiminti informaciją, nuovargis, retas mokinių drąsinimas, stokojama pagyrimų, tačiau mokymosi sėkmės veiksniais išskiria suprantamas užduotis, mokytojo gebėjimą paaiškinti, jog „nieko tokio,“ kad  prastas įvertinimas, tinkamas poilsis pertraukų metu, laisvalaikio svarba. Mokymosi motyvacijos veiksniai – kūrybiškos, įdomios užduotys, tėvų palaikymas, tikėtina gera ateitis, apdovanojimai už gerą mokymąsi, noras būti geriausiu. Mokiniai mėgsta daryti tai, ko dar nėra atlikę ugdymo procese, atsiranda susidomėjimas mokomuoju dalyku, kai pamokoje jie sukuria kažką naujo ar keičiasi užduoties pobūdis

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Klumbienė, D., Varneckienė, A., Klizaitė, J., & Valaitienė, A. (2023). JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ GEBĖJIMŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 69–78. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.286

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai