MOKYTOJŲ IR TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS UGDANT ELGESIO SUNKUMŲ TURINČIUS VAIKUS: PEDAGOGŲ POŽIŪRIU

Autoriai

  • Deimantė Bacevičė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aurelija Valaitienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.231

Raktažodžiai:

Elgesio sunkumai, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, ugdymas

Santrauka

Daugumos autorių nuomone, ugdant elgesio sunkumų turinčius vaikus, svarbus ir reikalingas yra abipusis mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas. Šis procesas yra pagrindas vaiko gerovei ir harmoningai raidai, todėl padeda pasiekti teigiamų rezultatų. Straipsnyje problema atskleidžiama teoriniu ir praktiniu aspektu: išanalizuoti būdai ir formos, naudojami tėvų įtraukimui į vaikų ugdymo procesą, sprendžiant vaikų elgesio problemas. Atliekant tyrimą buvo pasitelkti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, struktūrizuotas interviu, kokybinė tyrimo rezultatų analizė. Apklausa žodžiu atskleidė, jog informantai taiko šias bendradarbiavimo formas: šventės, išvykos, renginiai, individualūs pokalbiai, rečiau taiko tėvų dalyvavimą vaikų ugdymo procese. Veiksmingiausi bendradarbiavimo būdai su tėvais, ugdant elgesio sunkumų turinčius vaikus: specialistų pagalba tėvams, seminarai, dalyvavimas grupės veikloje, informacijos teikimas.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Bacevičė, D., & Valaitienė, A. (2022). MOKYTOJŲ IR TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS UGDANT ELGESIO SUNKUMŲ TURINČIUS VAIKUS: PEDAGOGŲ POŽIŪRIU . STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 5–14. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.231

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai