MENTORIAUS VEIKLOS RAIŠKOS REALIJOS IR PERSPEKTYVOS: LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS ATVEJO ANALIZĖ

Autoriai

  • Tomas Lukošius Profesinių įgūdžių valdybos trečiojo skyriaus vyriausiasis specialistas
  • Gitana Tolutienė Klaipėdos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.viVI.197

Raktažodžiai:

: mentorystė, mentorius, proteguojamas asmuo, Lietuvos policijos mokykla

Santrauka

Straipsnio pirmoji dalis – teorinė, skirta išanalizuoti mentoriaus veiklos teorines prielaidas, atskleidžiant mentorystės ir mentoriaus sampratą, mentorystės formas, mentoriaus veiklos ypatumus, reikalingas savybes, veiklos funkcijas ir kt. Antroje – empirinėje straipsnio dalyje kiekybiniu tyrimu siekiama atskleisti mentoriaus veiklos galimybes, raišką ir perspektyvą veiklos Lietuvos policijos mokykloje aspektu. Tyrimu nustatytas respondentų požiūris į mentorystės svarbą statutinėje valstybės tarnyboje, jos tendencijos ir ypatumai. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas yra aktualus, nes nuo mentoriaus kompetencijų ir gebėjimų didžia dalimi priklauso, ar būsimasis pareigūnas įsitvirtins Lietuvos policijos mokykloje. Straipsnio naujumą ir praktinį reikšmingumą atskleidžia atliktas įstaigoje tarnaujančių pareigūnų požiūrio į mentorystę tyrimas. Vieno atvejo tyrimas padėjo nustatyti ir išskirti pagrindinius mentoriaus veiklos Lietuvos policijos mokykloje elementus ir formalios mentorystės galimybes, siekiant ją įdiegti šioje organizacijoje. Pagrindiniai teorinio ir empirinio tyrimų rezultatai pagrindžia, jog Lietuvos policijos mokykloje formalios mentorystės įgyvendinimas vyks sėkmingai, jeigu sudaromos sąlygos sistemingam mentorių profesionalumo tobulinimui, yra pozityvus organizacijos vadovų požiūris į darbuotojų mokymą ir yra žmonės, gebantys ir pageidaujantys tapti mentoriais.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-03

Kaip Cituoti

Lukošius, T., & Tolutienė, G. (2021). MENTORIAUS VEIKLOS RAIŠKOS REALIJOS IR PERSPEKTYVOS: LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS ATVEJO ANALIZĖ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 91–105. https://doi.org/10.52320/svv.viVI.197

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai