SUAUGUSIŲJŲ MOKYMĄSI MOTYVUOJANTYS VEIKSNIAI: TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU DAUNO SINDROMU, POŽIŪRIS

Autoriai

  • Gitana Tolutienė Klaipėdos universitetas
  • Neringa Navikaitė Klaipėdos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.251

Raktažodžiai:

Dauno sindromas, mokymosi motyvacija, mokymąsi motyvuojantys veiksniai, suaugusiųjų mokymasis, suaugusiųjų švietėjas

Santrauka

Straipsnyje pateikiamos tėvų, auginančių vaikus su Dauno sindromu, mokytis motyvuojančių veiksnių teorinės įžvalgos, nagrinėjami tokių vaikų specifiniai požymiai bei jų tėvų sunkumai šeimoje, aptariami tyrimo kontekste aktualūs tėvų informavimo, konsultavimo, švietimo, motyvavimo mokytis ir kt. aspektai. Atlikus suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizę, išskiriami ir susisteminami tėvų mokymąsi motyvuojantys veiksniai, atskleidžiamas suaugusiųjų švietėjo vaidmuo. Empirinėje straipsnio dalyje pristatomas tėvų, auginančių vaikus su Dauno sindromu, mokytis motyvuojančių ir demotyvuojančių veiksnių metinėse konferencijose tyrimas, jo radiniai. Tyrimo rezultatų analizė išryškino esminius tėvus mokytis motyvuojančius vidinius ir išorinius veiksnius kasmetinėse konferencijose, skirtose DS dienai paminėti. Tyrimas padėjo padaryti išvadą, jog tėvų motyvavime mokytis reikšmingas vaidmuo tenka suaugusiųjų švietėjui, nuo kurio priklauso, ar bus efektyviai pritaikyti besimokančių tėvų asmeninės motyvacijos mokytis veiksniai.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Tolutienė, G., & Navikaitė, N. (2022). SUAUGUSIŲJŲ MOKYMĄSI MOTYVUOJANTYS VEIKSNIAI: TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU DAUNO SINDROMU, POŽIŪRIS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 225–239. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.251

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai