BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR PLĖTOTĖ NEFORMALIAJAME ŠVIETIME: KVALIFIKACIJĄ TOBULINANČIŲ PEDAGOGŲ POŽIŪRIS

Autoriai

  • Gitana Tolutienė Klaipėdos universitetas
  • Rasa Braslauskienė Klaipėdos universitetas
  • Ilona Zubrickienė Klaipėdos universitetas
  • Reda Jacynė Klaipėdos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.294

Raktažodžiai:

pedagogas, bendrosios kompetencijos, neformalusis švietimas, suaugusiųjų švietėjas

Santrauka

Straipsnio aktualumą pagrindžia šiandienos reikalavimai pedagogui tiek kaip profesijos atstovui, tiek kaip asmenybei. Šiandien pedagogai susiduria su vis naujomis ir greitai besikeičiančiomis situacijomis, reikalaujančiomis ne tik išplėtotų profesinių, bet ir bendrųjų kompetencijų, atliepiant pokyčių realijas, sprendžiant kompleksines problemas. Todėl šio tyrimo tikslas – išanalizuoti ir pagrįsti pedagogų bendrųjų kompetencijų svarbą, raišką ir plėtojimo galimybes neformaliajame švietime. Tyrimo metu taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė, pedagogų apklausa (anketavimas). Straipsnyje pateikiami empiriniu tyrimu įvertinti pedagogų bendrųjų kompetencijų svarbos, raiškos ir plėtotės aspektai neformaliojo švietimo bei suaugusiųjų švietėjo veiklos kontekste. Empirinis tyrimas išryškino, jog neformaliajame švietime pedagogų sėkmingai plėtojamos bendrosios kompetencijos (komunikacinė ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis ir kt.), kai tarp suaugusiųjų švietėjo ir kvalifikaciją tobulinančio, besimokančio pedagogo vyksta konstruktyvi, produktyvi sąveika; į neformaliojo mokymo(si) programų turinį, skirtą pedagogams, įtraukiama jų bendrųjų kompetencijų plėtotė; suaugusiųjų švietėjo veikla grindžiama išplėtotomis jo bendrosiomis kompetencijomis (ypač komunikacine) ir kt. Tyrimu atskleista, jog neformaliajame suaugusiųjų švietime nepakankamai orientuojamasi į pedagogų tiriamosios veiklos kompetencijos plėtojimą. Dėl šios kompetencijos stygiaus pedagogams sudėtinga spręsti profesinius klausimus. Todėl iškyla būtinybė šią kompetenciją plėtoti, aktualizuojant ją kaip pedagogo sėkmingos veiklos pagrindą.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Tolutienė, G., Braslauskienė, R., Zubrickienė, I., & Jacynė, R. (2023). BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR PLĖTOTĖ NEFORMALIAJAME ŠVIETIME: KVALIFIKACIJĄ TOBULINANČIŲ PEDAGOGŲ POŽIŪRIS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 167–179. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.294

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai