PROFESINIS TOBULĖJIMAS VEIKLOS TYRIMŲ TAIKYMO KONTEKSTE: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SUBJEKTYVUS VERTINIMAS

Autoriai

  • Gitana Tolutienė Klaipėdos universitetas
  • Aldona Rauckienė-Michaelsson Klaipėdos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.295

Raktažodžiai:

profesinis tobulėjimas, patirtinis mokymasis, refleksija, veikos tyrimas, sveikatos priežiūros specialistas

Santrauka

Šis tyrimas suteikia galimybę atkreipti dėmesį į profesinius veiklos tyrimus kaip į planingą pokyčių strategiją siekiant sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulėjimo. Tyrime taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas (anketavimas), siekiant tyrimo tikslo – atskleisti sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulėjimo galimybes refleksijos ir veiklos tyrimų taikymo aspektu. Straipsnyje išanalizuotos ir susistemintos teorinės prielaidos apie sveikatos priežiūros specialistų profesinės veiklos tobulinimo galimybes taikant refleksiją ir veiklos tyrimus, atskleidžiant profesinės veiklos tobulinimo reikmę, būdus, refleksijos vaidmenį, jos raiškos veiksnius ir kt. Tyrimo metu išsiaiškintas sveikatos priežiūros specialistų požiūris į profesinį tobulėjimą, refleksijos ir veiklos tyrimų taikymo galimybes tobulinant profesinę veiklą. Pagrindiniai tyrimo rezultatai rodo, jog suvokiama profesinės veiklos tobulinimo gebėjimų svarba, tačiau jos tobulinimo galimybės taikant refleksiją ir veiklos tyrimus nepakankamai išnaudojamos, tad atsiveria erdvė šių galimybių edukacijai. Tyrimo rezultatai gali būti pritaikyti sveikatos priežiūros specialistų profesinės veiklos tobulinimo galimybių plėtrai.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Tolutienė, G., & Rauckienė-Michaelsson, A. (2023). PROFESINIS TOBULĖJIMAS VEIKLOS TYRIMŲ TAIKYMO KONTEKSTE: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SUBJEKTYVUS VERTINIMAS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 180–192. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.295

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai