PERDEGIMO SINDROMAS: SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PROFESINIO PERDEGIMO SĄSAJAS BEI JO ĮVEIKOS BŪDUS

Autoriai

  • Gitana Tolutienė Klaipėdos universitetas
  • Ilona Zubrickienė Klaipėdos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.252

Raktažodžiai:

Socialinis darbuotojas, profesinis perdegimas, kvalifikacijos tobulinimas

Santrauka

Kadangi užsienio šalyse plačiai tirtas, o Lietuvoje tik pradedamas išsamiau nagrinėti perdegimo sindromas, ypač socialinių paslaugų srityje, todėl straipsnyje apžvelgiami įvairių mokslininkų atlikti tyrimai analizuojama problematika. Naujumą atskleidžia tai, jog teorinės analizės ir empirinio tyrimo pagrindu analizuojama socialinių darbuotojų profesinį perdegimą sąlygojantys veiksniai ir įveikos būdai, priemonės, profesinio ir asmeninio tobulėjimo svarba ir galimybės, siekiant atskleisti jo sąsają su profesiniu perdegimu bei efektyvius įveikos būdus. Gauti tyrimo rezultatai išryškina socialinių darbuotojų patiriamą perdegimo sindromą, jo priežastis, apraiškas ir požymius, raidos kontekstą, įveikos būdus ir priemones, jų taikymo rezultatus, sąsajas su kvalifikacijos tobulinimu. Tyrimas patvirtina, jog kvalifikacijos tobulinimas – svarbus ir efektyvus socialinių darbuotojų profesinio perdegimo įveikos būdas.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Tolutienė, G., & Zubrickienė, I. (2022). PERDEGIMO SINDROMAS: SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PROFESINIO PERDEGIMO SĄSAJAS BEI JO ĮVEIKOS BŪDUS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 240–254. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.252

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai