UGDOMOSIOS APLINKOS ĮTAKA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMUI(SI)

Autoriai

  • Rasa Bartkevičienė Kauno kolegija
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.233

Raktažodžiai:

Bendradarbiavimas, ikimokyklinis amžius, socialinė kompetencija, ugdomoji aplinka

Santrauka

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize bei atlikto tyrimo duomenimis, aptariamos ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymosi galimybės, panaudojant ugdomąją aplinką. Straipsnyje nagrinėjama problema – kokią įtaką turi ugdomoji aplinka ugdant vaikų socialinę kompetenciją ikimokykliniame amžiuje. Tyrimo tikslas – atskleisti ugdomosios aplinkos įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymui(si). Tyrimo uždaviniai: teoriškai pagrįsti ugdomosios aplinkos įtaką socialinės kompetencijos ugdymui(si) ikimokykliniame amžiuje; empiriškai atskleisti tėvų požiūrį į ugdomosios aplinkos įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymui(si). Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa (raštu), statistinė duomenų analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė: ugdomoji aplinka yra erdvė, kurioje ugdytinis gyvena nuolatos, ir kuri skatina vaiko ugdymosi pasiekimus, jo individualų tobulėjimą. Ikimokyklinio amžiaus vaikas aplinkoje ne tik susipažįsta su įvairiais daiktais ir jų funkcijomis, tačiau kartu vaikas patiria įvairių įspūdžių, įgyja naujas patirtis, tyrinėja, eksperimentuoja ir atranda. Socialinės kompetencijos ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje neabejotina, kadangi socialinė kompetencija lemia vaiko kaip pilnateisės ir savimi pasitikinčios asmenybės sėkmę kitose ugdymosi srityse bei tolimesniame gyvenime. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymo tikslas - supažindinti ugdytinius su įvairiomis vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu, kad ugdytiniai gebėtų orientuotis aplinkoje, tinkamai joje elgtis, bendrautų ir bendradarbiautų su kitais, kontroliuotų savo elgesį bei emocijas.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Bartkevičienė, R., & Bagdonas, A. (2022). UGDOMOSIOS APLINKOS ĮTAKA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMUI(SI). STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 22–30. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.233

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai