PEDAGOGIKOS STUDENTŲ SAVANORIŠKOS VEIKLOS RAIŠKA: LIETUVOS IR LATVIJOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ATVEJIS

Autoriai

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Nijolė Meškelienė Kauno kolegija
  • Svetlana Ušča Rezeknes technologijų akademija
  • Jana Grava Liepajas university

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.282

Raktažodžiai:

pedagoginių studijų studentai, savanoris, savanoriška veikla, savanorystė, ugdymas

Santrauka

Straipsnyje, remiantis mokslinės analizės ir atlikto tyrimo duomenimis, pagrįstas Lietuvos ir Latvijos pedagoginių studijų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) studijų programų studentų dalyvavimo savanoriškoje mastas, motyvai ir reikšmė asmeniniam tobulėjimui. Nagrinėta teorinė medžiaga atskleidė, kad, nors pastarąjį dešimtmetį skiriamas ypatingas dėmesys savanoriškai veiklai, jaučiama įsitraukimo į šią veiklą tendencija, tačiau ne visose ES šalyse, tame tarpe ir Baltijos šalyse, skiriama pakankamai dėmesio savanorystės idėjos stiprinimui, jos infrastruktūrai, daugelis procesų paliekami savieigai. Siekiant į tai atkreipti dėmesį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragina ES Komisiją imtis veiksmų ir 2025 metus paskelbti Europos savanorių metais. Tyrimo problema – nepakankamas pedagoginių studijų programų studentų įsitraukimas į savanorišką veiklą. Tyrimo tikslas – atskleisti studentų savanoriškos veiklos raišką. Tyrime taikyti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės, apklausos raštu, aprašomosios statistikos, turinio analizės ir apibendrinimo metodai. Tyrimas atliktas Lietuvos ir Latvijos aukštosiose mokyklose, apklausiant pedagoginių studijų programų studentus. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad savanoriškoje veikloje dalyvavimo mastas didesnis Latvijos studentų nei Lietuvos. Didžiausia dalis apklaustųjų dalyvavo ne ilgalaikėje, o epizodinėje savanoriškoje veikloje. Pagrindinis motyvas, skatinantis dalyvauti savanoriškoje veikloje, abiejų apklaustųjų grupių yra vienodas – noras padėti kitiems. Ir Lietuvos, ir Latvijos studentams, dalyvaujantiems savanoriškoje veikloje reikšmingiausia yra emocinis pasitenkinimas, savirealizacija, naujos patirties įgijimas. Tyrimas atskleidė, kad, dalyvaujant savanoriškoje veikloje svarbu tenkinti ne tik kitų, bet ir savo poreikius, gaunant naudos savo asmeniniam tobulėjimui. Respondentų teigimu, reikšmingiausia yra tai, kad jie savanoriškos veiklos metu patyrė emocinį pasitenkinimą, galėjo save realizuoti bei įgyti naujos patirties. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad studentams labai svarbi gauta asmeninė nauda – dorovinių vertybių ugdymasis bei naujų pažinčių atradimas savanoriškų veiklų metu.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Bagdonas, A., Meškelienė, N., Ušča, S., & Grava, J. (2023). PEDAGOGIKOS STUDENTŲ SAVANORIŠKOS VEIKLOS RAIŠKA: LIETUVOS IR LATVIJOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ATVEJIS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 26–35. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.282

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai