IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ BAIMĖS IR JŲ MAŽINIMO GALIMYBĖS

Autoriai

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Raimonda Sadauskienė Kauno kolegija
  • Asta Jakimavičienė Kauno kolegija
  • Tija Zirina Latvijas university

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.281

Raktažodžiai:

vaikų baimės, ugdymo aplinka, baimių įveikimas, pedagoginė pagalba, ikimokyklinis amžius

Santrauka

Straipsnyje analizuojama ikimokyklinio mažiaus vaikų patiriama baimės problema, Remiamasi mokslinės literatūros analize bei atlikto tyrimo duomenimis. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai patiria keletą baimių, būdingų jų amžiui, šios baimės daugeliu atveju praeina, jei nėra pastiprinamos suaugusiųjų ar aplinkybių. Pedagogams ir tėvams svarbu žinoti, kad užsitęsusios baimės silpnina vaikų imunitetą, iššaukia vaikų ligas, agresiją, asocialaus elgesio požymius. Keliama problema: kokias baime patiria ikimokyklinio amžiaus vaikai ir kokios šių baimių mažinimo galimybės. Tyrimo tikslas – atskleisti vaikų patiriamą baimių reiškinį ir šių baimių mažinimo galimybes ikimokykliniame amžiuje. Taikyti metodai – mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu ir žodžiu, gautų duomenų kiekybinė bei kokybinė turinio analizė. Tyrimas atliktas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Esminiai tyrimo duomenys: ikimokyklinio amžiaus vaikai patiria įvairias baimes, susijusias su atsiskyrimo nuo tėvų, susidūrimu su nepažįstamais asmenimis, naujomis aplinkomis, gyvūnais ir daiktais. Daugelis vaikiškų baimių su laiku praeina savaime. Tačiau jei šeimoje ir ugdymo įstaigoje nekreipiama dėmesio, kai vaikas susiduria su išskirtinėmis situacijomis ir patiria ilgalaikes baimes, susijusias su atsiskyrimu nuo namų, su kitais asmenimis aplinkomis, gyvūnais, vaikiškos baimės gali pereiti į ilgalaikį nerimą, nekontroliuojamas fobijas. Tokios situacijos yra pavojingos vaiko raidai, trukdo siekti naujų kompetencijų, bendrauti su bendraamžiais bei socializuotis. Vaikų baimių mažinimas galimas tobulinant tėvų ir pedagogų kompetencijas, bendraujant su vaikais, išklausant jų nuogąstavimus. Ikimokykliniame amžiuje tinkami metodai baimėms mažinti – žaidimų metodika, pasakų terapija, veiklos netradicinėse aplinkose, išvykos, ekskursijos, sporto veikla. Svarbu laiku išsiaiškinti esmines baimių priežastis, aptinkant baimių šaltinius ir mažinti jas bendromis šeimų ir pedagogų pastangomis.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Bagdonas, A., Sadauskienė, R., Jakimavičienė, A., & Zirina, T. (2023). IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ BAIMĖS IR JŲ MAŽINIMO GALIMYBĖS . STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 16–25. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.281

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai