GAMTOSAUGINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO(SI) GALIMYBĖS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Autoriai

  • Raimonda Sabinskienė Kauno kolegija
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.247

Raktažodžiai:

Bendradarbiavimas, gamtosauginiai įgūdžiai, patyriminė veikla, priešmokyklinis amžius

Santrauka

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize bei atlikto tyrimo duomenimis, aptariamas gamtosauginių įgūdžių ugdymas per patyriminę veiklą priešmokykliniame amžiuje. Straipsnyje nagrinėjama problema – nepakankamas dėmesys gamtosauginių įgūdžių ugdymui(si) per patyriminę veiklą priešmokykliniame amžiuje. Tyrimo tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtosauginių įgūdžių ugdymo(si) galimybes. Uždaviniai: teoriškai pagrįsti gamtosaugos ugdymo(si) galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigose; empiriškai nustatyti pedagogų požiūrį į gamtosaugos ugdymo(si) galimybes priešmokyklinio amžiaus grupėse įstaigoje „X“. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa žodžiu, gautų duomenų turinio (content) analizė. Tyrimo rezultatai: gamtosaugos ugdymo(si) galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: gamtosauginių mokyklų programų panaudojimas, jų integravimas į bendrąsias ugdymo programas, pedagogų gamtosauginės kvalifikacijos bei mokytojų asmeninio aplinkosauginio raštingumo kėlimas, dėmesys ikimokyklinio ugdymo įstaigų išorinių edukacinių erdvių kūrimui, neformaliojo ugdymo įstaigų (zoologijos, botanikos sodų, muziejų) edukacinių programų panaudojimas, visos įstaigos bendruomenės įsitraukimas į ugdymo(si) procesą, bendruomeniniai reginiai. Atlikus empirinį tyrimą, nustatyta: priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse įstaigoje „X“ gamtosaugos ugdymo(si) galimybės gana didelės, tačiau nepakankamai panaudojamos.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Sabinskienė, R., & Bagdonas, A. (2022). GAMTOSAUGINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO(SI) GALIMYBĖS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 185–194. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.247

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai