PEDAGOGŲ PADĖJĖJAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE: KAUNO UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ VERTINIMAS

Autoriai

  • Lina Majauskienė Kauno kolegija
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Asta Jakimavičienė Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.288

Raktažodžiai:

pedagogų padėjėjai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai

Santrauka

Pedagogų padėjėjų poreikis ugdymo įstaigose dėl įvairių priežasčių su metais tampa vis aktualesnis, daugelyje pasaulio šalių steigiama vis daugiau šių specialistų etatų. Pasitelkus mokslinės literatūros analizės metodą, straipsnyje išryškinamos mokslinių tyrimų, susijusių su pedagogų padėjėjų darbu, tendencijos įvairiose šalyse, taip pat pristatomi 2022–2023 metais atliktos Kauno m. valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų apklausos rezultatai, atskleidžiantys ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų poreikį ikimokyklinio ugdymo įstaigose, šiems specialistams reikalingus gebėjimus ir žinias, jų profesinės kvalifikacijos kėlimo ypatumus. Užsienio šalių ir Lietuvos tyrimuose išryškėjo šios pagrindinės tendencijos: pedagogo padėjėjo darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ypatumai; šio specialisto veiklos efektyvumo klausimai; kvalifikacijos lygio nustatymas ir jos kėlimo poreikis, akademinis rengimas; profesinių funkcijų ir vaidmenų nustatymas; pedagogo padėjėjo profesinė savijauta. Empirinis tyrimas atskleidė pedagogų padėjėjų poreikį per artimiausius penkerius metus ir esamą nepakankamą šių specialistų kiekį Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pedagogų padėjėjai įstaigų vadovų nurodomi kaip labai reikalinga ugdymo personalo grandis įstaigos bendruomenėje, bet dažniausiai nėra įgiję pedagoginio išsilavinimo ir šiuo metu nestudijuojantys. Pedagogų padėjėjams labiausiai trūksta pedagogikos ir psichologijos, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, gebėjimų būtinų sėkmingai komunikacijai, praktinės darbo su vaikais patirties. Respondentų pabrėžiamas šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo būtinumas. Įvairios profesinės žinios, net ir nesuteikiant kvalifikacinės kategorijos, įstaigų vadovų nuomone, yra labai pageidautinos. Studijų programa, rengianti pedagogo (ne tik darželyje, bet ir mokykloje) padėjėjus, kurie padėtų mokytojui ugdant vaikus, turinčius individualiųjų ugdymo(si) poreikių, daugumos tyrimo dalyvių yra nurodoma kaip reikalinga.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Majauskienė, L., Bagdonas, A., & Jakimavičienė, A. (2023). PEDAGOGŲ PADĖJĖJAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE: KAUNO UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ VERTINIMAS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 89–101. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.288

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai