Dabartinis numeris

T. 15 Nr. 1 (2018): MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS
					Peržiūrėti T. 15 Nr. 1 (2018): MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS

Mokslo darbų leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ (naujai leidžiamas kaip - Darnios aplinkos vystymas ISSN 2538-9017 (print) / ISSN 2538-9025 (online) spauskite čiaspausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.

    Žurnale „Miestų želdynų formavimas“ publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

    Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai

    Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris.

    Žurnalas įtrauktas į IndexCopernicus duomenų bazę (www.indexcopernicus.com) ir SIS duomenų bazę.

Publikuotas: 2018-05-08

Straipsniai

Peržiūrėti visus numerius